pl   en

Ewa Murawska

PublicationsDiscography

Articles

Zapomniana twórczość fletowa kompozytorów polskich I połowy XX wieku. Paweł Klecki i Roman Palester

"Zapomniana twórczość fletowa kompozytorów polskich I połowy XX wieku. Paweł Klecki i Roman Palester" Ewa Murawska
Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu, 2010. ISBN 978-83-88392-43-6"Fascynacja polską muzyką fletową XX wieku, jednego z najciekawszych i najbardziej burzliwych okresów w historii muzyki, zainspirowała mnie do podjęcia tematu niniejszej pracy. Materiałem badawczym stały się następujące utwory: Trio op. 32 i Concertino pour flute et orchestre (transkrypcja fortepianowa) op. 34 Pawła Kleckiego oraz Serenada i Mała serenada Romana Palestra.
Publikacja składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zatytułowanym Ekspresjonizm i neoklasycyzm w polskiej muzyce fletowej I połowy XX wieku przedstawiam ewolucję literatury fletowej w Polsce i Europie, również w kontekście polskiej twórczości fletowej poprzedzającej działalność Pawła Kleckiego i Romana Palestra. Rozdział drugi – Paweł Klecki i Roman Palester. Wokół twórców i ich dzieł – jest poświęcony życiu i twórczości kompozytorów, których twórczość fletową poddaję analizie w dalszej części książki.
Zadaniem rozdziału trzeciego pt. Kontrast w twórczości fletowej Pawła Kleckiego jest zbadanie twórczości fletowej Pawła Kleckiego i wykazanie specyfiki jego dokonań kompozytorskich na tle polskiej myśli twórczej I połowy XX wieku.
Celem rozdziału czwartego, noszącego tytuł Homogeniczność barwy w utworach fletowych Romana Palestra jest wskazanie najbardziej istotnych – związanych z kolorystyką instrumentu – elementów omawianych kompozycji. Ponadto w tej części publikacji poruszam zagadnienia odnoszące się do sonorystyki i twórczości fletowej Claude’a Debussy’ego.
W zakończeniu przedstawiam ogólną perspektywę dalszego rozwoju polskiej twórczości fletowej w XX wieku."

Ewa Murawska"Zapomniana twórczośc fletowa kompozytorów polskich I połowy XX wieku. Paweł Klecki i Roman Palester"
Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu, 2010.
Dystrybucja: wydawnictwo@amuz.edu.plstat4u